Støttekontakt i barnevernet

Nordmenn har ikke tillit til barnevernet, er en setning vi har lest ofte i medier i 2018 og 2019. Mange av kritikerne sier at barnevernet har lite kunnskap til kultur og religion. Dette gjør at kommunikasjonen mellom foreldre og barnevern blir misforstått. Mange i Innvandrermiljøet, som også har språkproblemer, er redde for å miste barna sine. Flere foreldre har via IRN forsøkt å påvirke myndighetene til å skaffe muslimske fosterhjem. En annen ting som mangler er støttekontakter med forståelse for religion og kultur til barnas identitet. Dersom du er en ung voksen muslim eller har flerkulturell bakgrunn, håper jeg du kan bli en støttekontakt i barnevernet. Det er en stor støtte for barnevernsbarna, at de møter voksne med lik bakgrunn som de. Støttekontaker får lønn. Dette er en fin jobb ved siden av studier, og er fint å ha på CV. Samtidig gir det god erfaring i ungdomsarbeid for de som ønsker å studere det. Og for de ungdommene som får en støttekontakt som de kan se opp til er dette veldig verdifult, helt uvurderlig. Det er en fin måte å gjøre frivillig arbeid. Og en får det tilbake på så mange måter. Ungdom som har opplevd mye tøft vil ha stor nytte av visdommen til støttekontakt med samme kultur. Ikke mist en sjanse til å tjene belønning. Søk om jobb som støttekontakt i barnevernet idag.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/stottekontakt/bli-stottekontakt/#gref

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s