Hjelpe hverandre å bry seg

Jeg blir så ekstremt stolt når jeg leser om andre flerkulturelle som er ordentlig integrert i det norske samfunnet. De deltar i samfunnsdebattene i offentligheten. De bryr seg om det som skjer i deres borettslag, i deres by, i deres land. Tross at de har en annen tro enn kristendom, ser de på vårt land som sitt eget. De gjør en forskjell. De bryr seg. Om ungdommen. De bruker sine ressurser til å påvirke situasjoner i en positiv retning. For eksempel dugnadsbrødrene. De samler donasjoner. Låner et kjøkken. De bruker sin fritid til å lage mat og dele ut maten til folk som lever på gaten. De bryr seg. Det betyr så mye. Hvis flere kunne begynne å bry seg litt og litt mer. På foreldremøtet. På idrettslaget. På frivillighetssentralen. I nærmiljøet. Ville vi få en bedre by, en hyggeligere by, en fredeligere by. Det er så lite som skal til for å hjelpe integreringen for enkeltmenneske i riktigere retning. En blir jo påvirket av engasjementet til andre. Når flere flerkulturelle vil ta del i samfunnet, så vil vi høste fruktene sammen av de positive ringvirkninger. Og vi vil føle oss mer som en del av felleskapet. Hvert menneske har potensialet til å gjøre en forskjell, uansett bakgrunn. Ved å bry oss litt, kan vi endre de negative effektene i samfunnet som hindrer utvikling. Ikke glem at når du hjelper et annet menneske vil du få en indre glede, som ikke kan kjøpes med penger. Men bare føles når en gjør gode gjerninger. Så bry deg om andre. Og hjelp andre med å bry seg om andre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s