Har lærerne sviktet elevene?


Har lærerne sviktet elevene? Eller er det for lite lærertetthet pr klasse.
Nylig i forbindelse med safer internet day gjorde buypass en undersøkelse som viser at av de spurte elevene mellom 15 og 18 år, så er det kun 1% som vil gå til lærer dersom de opplever en ulovlig handling på nett. Det er et utrolig lavt tall. Kunnskapsdepartementet aksepterte ikke
Skyld i saken. Og tok det lett da de sa at det er stort forbedringspotensialet her. Undersøkelsen viser at ungdommen stoler mest på foreldrene og politiet. Men hvor ofte går ungdom til foreldre dersom de opplever noe ulovlig. Mye av mediebruken blant barn og ungdom innebærer deling av bilder, venner seg i mellom. Dersom noen av disse vennene blir fiender kan bildene lett komme på avveie. Eller dersom en venn av en venn gir tilgang via vennekretsen. Alle disse problemene påfører ekstrem stress. Det at departementet sier seg fornøyd med at ungdom vil finne ut av disse problemene uten lærer sin hjelp, ser ut som en ansvarsfraskrivelse av høy grad. De er for ukritiske til den lave målingen. Kunnskapsdepartementcts opplæring av kritisk tenkning og digitale ferdigheter møter ikke behovet til elevene, når elevene sier de lærer mer selv. Den belastningen det er å holde på noe slikt og kanskje ikke ha så mange å prate med, kan ikke beskrives med ord. Inntil lærerne bygger opp tilliten blant elever, slik at flere tør ta tøffe samtaler med dem, tenker jeg vi må bygge opp om helsesøster og helsebror tjenesten på skolene. Slik at elever kan lettere tørre å ta samtale med de som vet hvilken hjelp de trenger. Dette arbeidet er startet i Oslo. Men bør også følges opp bedre i alle skoler i landet.
Ungdommen som vokser opp idag. trenger hjelp tilpasset deres behov.
Ellers vil vi sitte igjen med ungdommer som blir voksne med psykiske problemer. Nå må kunnskapsdepartementet ta ansvar. Ellers så sitter høyreregjeringen med psykiatri-regningen for denne ungdommen, Og det vil bli en samfunnsøkonomisk byrde dersom det fortsetter slikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s