Servicemedarbeiders daglige realitet

Service-næringen er ikke hva den engang var. Før var seksuell trakassering kun noe som gjaldt i service-yrker / serveringssteder hvor alkohol ble servert. Idag er realiteten annerledes, De fleste service-medarbeidere opplever lignende trakassering. Det er blitt mer åpentlig pga smutthull som ikke ennå er regulert i loven. Jeg har sett ansatte på kiwi / rema / butikker i sentre oppleve seksuell trakassering av kunder. Samfunnsproblemet er synlig for ledere med «etikk-briller» på øynene. Å jobbe i kassa er den enkleste form for jobb. En møter kunder hele dagen. De som velger dette yrket er ofte studenter eller folk uten annen kompetanse. Det betyr at de er avhengig av lønnen. Og har sannsynligvis ikke sjanse for å få bedre jobber. Den seksuelle trakasseringen som er blitt synligere, har blitt en ond trend, som ganske sikkert traumatiserer de som opplever dette daglig. Tenk på de som aldri kommer ut av denne jobb-situasjonen? Hvordan vil dette påvirke resten av deres Iiv. Hvordan påvirker dette samfunnet vårt som helhet? Dersom man kan stelle seg i kø i hvilken som helst butikk og få «påfyll» av noe ulovlig. Det er ikke uten grunn at helsesøstre / fastleger har meldt at ungdommer i norge har nye former for sykdommer i privatlivet, som ikke har vært sett tidligere. Dette må sees i lys av hvordan de samhandler med hverandre. Hva kan en gjøre for å få kontroll over denne utviklingen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s