Politiet og smutthulls-etikk (ref Øyvind Kvalnes)

Et ideelt samfunn er slik at politiet er et hakk foran de kriminelle. Men i realiteten er dette kanskje en umulig oppgave. Fordi de kriminelle ofte bruker deres kvaliteter på å finner nye måte å gjøre kriminelle handlinger. Og politiet har ikke ressurser.

Likevel er det høyst viktig at politiet jobber iherdig for at denne avstanden ikke er for stor. Ellers vil de kriminelle spre mye frykt i samfunnet. Som igjen gjør politiets jobb vanskeligere. Da færre kan tørre å si ifra. Eller færre kan tørre å bry seg. Eller at flere begynner med de kriminelle handlingene, når ordet sprer seg om smutthullene på å unngå lovverket.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s