Ta ansvar for ditt liv

Det å ta ansvar for sitt liv, er noe en forventer av voksne mennesker. Dersom noen har et misbruk av alkohol finnes det metoder på rehab for å få kontroll over det. Det samme gjelder dersom noen misbruker heroin. Da ville det mennesket sannsynligvis blitt hjulpet av sine nærmeste til å starte rusbehandling. I disse… Continue reading Ta ansvar for ditt liv

Politiet og smutthulls-etikk (ref Øyvind Kvalnes)

Et ideelt samfunn er slik at politiet er et hakk foran de kriminelle. Men i realiteten er dette kanskje en umulig oppgave. Fordi de kriminelle ofte bruker deres kvaliteter på å finner nye måte å gjøre kriminelle handlinger. Og politiet har ikke ressurser. Likevel er det høyst viktig at politiet jobber iherdig for at denne… Continue reading Politiet og smutthulls-etikk (ref Øyvind Kvalnes)