Trusler om selvmord


Det er mye prat om selvmord i det siste. Av flere. Mange ender opp med å ta sitt eget Iiv. Mange kunne vært reddet. hadde deres nærmiljø skjønt hva de gikk igjennom. Men vi må ikke glemme medaljens bakside. Det at noen gir trusler om at de kan ta sitt eget liv. gjør de kanskje for å makt over beslutninger som de ikke har besluttningsmyndiget for. Dermed gir de denne trusselen kanskje for å manipulere en beslutning i en bestemt retning. Det gir avmakt for de som bryr seg om livet deres. Det å føle medynk / medfølelse / empati. blir i slike tilfeller brukt imot de som bryr seg. Og på dette vise, for slike mennesker en negativ makt over andre. Det er viktig at de som prater om mennesker som gir slike trusler, forstår / analyserer deres psykologi. Slik at de ikke får den makten over andre mennesker. Ethvert individ har rettigheter om hvordan de ønsker å leve, som andre ikke har rett eller lov å ta fra de. Derfor er det viktig. at andre som kommenterer noen sitt selvmordforsok / selvmordtrussel. ikke bygger opp om den holdningen. at de kan stoppe andre individers selvbestemmelsesrett.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s