Å kunne ta imot selvkritikk

Det er spesielt vanlig blant asiatere at de har vanskelig for å ta selvkritikk. Det gjelder nok ikke alle men mange. Man skal vite det at når man tar opp et samfunnsproblem er det ikke for å kaste skitt på andre. De aller fleste mennesker har gode hensikter og tar opp et samfunnsproblem for å rette det opp. Rett og slett for at de vil at alle skal ha det bra og at de ikke skal møte problemer i livet. Så derfor istedet for å kaste skitt på andre når de tar opp et samfunnsproblem er det viktigere at man går dypere inn i det og ser hvilke årsaker som ligger bak til at det oppstår og hjelper hverandre til å fjerne de hindringene folk møter. Hvis vår generasjon greier å ta bort hindringene våre foreldre møtte da vi var små barn og InshaAllah barnet våre greier å ta bort hindringene som de kommer til å vokse opp med når de blir voksne kommer vår generasjon til å forbedre seg et hakk opp og slik kan det fortsette. Det viktige her er at man ikke feier ting under teppet, men at man debatterer med argumenter for og imot på en anstendig måte uten skittkasting og hersketeknikker for å vinne en diskusjon. Det er til det beste for alle enten man er muslim eller ikke å avskaffe et samfunnsproblem. Når hensikten til å gi kritikk er den beste, skal man være voksne og modne nok til å ta en ordentlig diskusjon om problemet.I det minste burde man strebe etter det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s