Å imøtekomme kritikken

Når en person kritiserer samfunnet eller enkelte personer i samfunnet, så er det ikke alle som tar kritikken til etteretning, slik som kanskje vil være til fordel for dem selv. Det hender at folk tar seg veldig nær av det man sier og istedet for å se realiteten, begynnes et løp med skittkasting tilbake. “du gjør ikke det og ikke det og ikke det”, osv. Inntil kritikken blir oppfattet som et problem, vil vi ikke kunne få bugt med det. Så lenge alle prøver å koste det bort under teppet og skittkasting tilbake, vil vi ikke få til en ordentlig diskusjon. Ja, en diskusjon som kan endre på andres synspunkter og kanskje kan endre på vår neste generasjons tankegang. Det er veldig synd og vår neste generasjon kommer til å tape, dersom vi ikke tar oss sammen. Og jeg sier vi siden det gjelder de fleste av oss.

Alle bør se inn i seg selv, og se gjelder dette meg? Dersom deres indre stemme sier det til dem, bør dem gå inn i seg selv og prøve så godt de kan å endre på situasjonen. Jeg er sikker på at det gjelder flere av oss. Uten en ordentlig diskusjon vil vi aldri få kvittet oss med de samfunnsproblemene vi har, og tro meg det kan koste oss vår neste generasjon, om ikke vi er forsiktige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s