Hvordan forbedre kvalitet på osloskolen?

Hva er en osloskole som har klasser på 30 elever og ikke råd til assistent-lærer? Resultatet er lite læring for elever. Utslitt lærer som skifter yrke. Hva er en osloskole som lager en A og B skole ved å gi fritt skolevalg, slik at med dårlige kår aldri vil nå sine mål. Hva er osloskole, hvor alle elever ikke har råd til SFO og må gå hjem til et tomt hus, siden mor og far er på jobb. Hva er en osloskole hvor guttene ikke greier å sitte stille blir tidlig diagnostisert som ADHD. Hva er en osloskole hvor elever møter uten frokost? Elever som sliter seg gjennom dagen, dersom de i tillegg glemte matpakken. Hva er en osloskole, hvor lærerne ikke ønsker å jobbe på barneskolen pga vanskelig kår for sitt yrket? Hvordan kan vi hjelpe lærerne å ti en bedre og meningsfull arbeid ved å forbedre deres arbeidskår? Jeg tror på Jens Stoltenberg sin søster Camilla
Stoltenberg, svaret er «heldagsskole». Heldagsskole vil kunne overføre assistenter fra SFO som assistent-lærere. Dette vil støtte klasselærer som allerede er overarbeidet. Elevene vil få bedre støtte og enkeltvis oppfølging når flere assistenter følger deres skolehverdag. Heldagsskole betyr måltid på skolen. Det vil fremme læringen for barn som har til vane å hoppe over frokost- eller «glemme» matpakken. Heldagsskole betyr at skole-hverdagen kan tilpasses kjønnsforskjellene i klassene. Ofte er gutter mer vanskelig for å sitte i ro, friminuttene løser ikke problemet. Dersom skolen kan lage en skolesystem som kan ha fysisk aktivitet hver dag, samtidig som at individuelle forskjeller mellom jenter og gutter må ikke overses. Noen elever lærer bedre dersom fysisk aktivitet er med i den daglige aktivitetsplanen. Vi ser også tendensen av barn som er overvektige og lite aktivitet pga sostale medler, dataspill, dårlig kosthold, digitalisering av aktivitet. Lignende USA. Dersom vi ikke endrer trenden, kan det hende at det blir et større problem. Barna lærer mer når det blir tatt hensyn til individuelle behov. De foreldrene som ikke har råd til SFO kan puste lettet. En heldagsskole ivaretar barnas behov for både lek, læring og aktivisering. I tillegg til en større bredde i alternative læringsmuligheter som valgfag. Da blir elevar også motiverte for å gjøre en enda bedre innsats i sin skolehverdag- Kanskje heldagsskolen vil endre behovet for lekser, så elever får en leksefri ettermiddag. Og kan dermed ha mer frihet til fritidsaktiviteter, og hobbier. Samt å fordype seg i aktuelle skole-temaer etter interesse. Jeg tror at dette vil gøre skolen enda bedre. Og jeg håper osloskolen kan gå foran som et eksempel for andre kommuner. En heldagsskole vil lette læremes arbeid. Mindre belastnmg, mindre og mindre tidspress, vil øke motivasjonen til lærerne. Når lærer får flere assistenter, vil få bedre tid og overskudd til å jobbe for bedre læring i undervisningen. Og lærere vil ikke få dårlig samvittighet for tidligere lav kvalitet på arbeid pga overbelastning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s