Avlære onde vaner

Vi bruker mye tid på å lære noe nytt. Et fag, en kvalitet et emne. Det er lagd mange kurs om hvordan hjelpe sin hjerne med bedre hukommelse. Og dette er jo viktig. Ikke minst er det høy etterspørsel etter kurs for å lære noe nytt. Men har vi noen gang tenkt på, at siden vi var unge til idag, har vi lært mange ting helt feil. Og disse feil-innlærte læringene trengs å avlæres. Det betyr at vi trenger avlæringskurs.
Kurs hvor vi kan avlære det som hindrer vår læring idag. Dette kurset trenger mange. Både unge, voksne og gamle. Mange av oss har lært vaner vi ikke ønsker å ha i våre normer.
Hvilket avlæringskurs ville du ha ønsket Kanskje vi også trenger et selvinnsikts-kurs, for å forstå hva vi har behov for å avlære?
Håper dette kan være på agendaen hos Atikko og andre kurssteder fremover.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s