Omfordeling av mat

I norge har 6 % familier økonomiske vanskeligheter ifølge statistikk på levekår fra april 2019 fra SSB. Dette tilsvarer 312 000 mennesker. Det prosentsatsen viste ikke det reelle behov for en mindre ulikhet i Norge. På sykehus, institusjoner og lignende lages det daglig mat til pasienter. Den maten som går ut på dato, blir nok kastet i matsøppelet. I løpet av 2018 var det ca 1960000 pasienter på sykehus i Norge. Selv om vi ikke overkalkulerer, kan jeg tenke meg at mat-svinnet må være på flere tonn. Da har vi bare beregnet sykehusene. Ikke andre institusjoner for eldre eller funksjonshemmede. Mat som er gått ut på dato. kan som oftest spises likevel. Men det er kort frister for utløpsdato. etter datomerkingen på ferdigmiddagspakken. Dersom vi kunne lage et system for omfordeling av denne maten. Ved å lage avtaler med frivillighetssentraler over landet, som henter maten, sjekker gyldighet, og gir bort til de trengende, hadde det sikkert dekket behovet for mat for de 312000 i norge. Men vi trenger ildsjeler som brenner for saken. Og sponsorer som har råd til å sponse biler etc. for transportering. Ifølge matvett og findus så kaster vi 5 tonn spiselig mat hvert tiende minutt. Og tilsammen 335000 tonn mat årlig. Dersom vi i samarbeid med offentlige sykehus og institusjoner, kunne begynne å omfordele maten istedet. Hadde vi spart milJøet, og samtidig redusert ulikhetene. Kanskje dette kan tas med på agenda til miljøhovedstaden? Det finnes noen få grundere som har lagd avtale med diverse firmaer hvor de får grønnsaker og lignende fra de, som de bruker til å lage mat i sin grunder-restaurant. Under shut-down i
USA var det flere eiere av restauranter som hadde gratis måltider til de statlige ansatte som var rammet av shut-down. De så det som å gi tilbake til det landet de bor i. Når familier med dårlig råd, slipper å tenke på om de har råd til middag. Vil levekåret til disse familiene ha større sjanse for å lykkes. Alle har krav på et verdig liv. Vi som har et samfunn hvor å ha for mye av klær, og ting er et problem. Bør begynne å sørge for at enkeltmennesker, uansett livssituasyon har råd til et sted å bo, og mat på bordet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s