Vi trenger en holdningsendring :)

Arbeidsvernet er sterkt her i Norge ivertfall for de fleste. Det gjør at våre arbeidsplasser er trygge og at vi ikke kan miste jobben uten en legitim grunn. Regjeringen som sitter nå har muligens jobbet hardt for å skaffe vestlige innvandrere jobb, ifølge statistikken så har de mye mindre arbeidsledighet enn ikke-vestlige innvandrere. Har regjeringen sviktet minoritetene? Slik ser ledigheten ut :

  • Ledigheten på innvandrere fra Afrika er på 12,4%
  • Ledigheten på innvandrere fra Asia er på 7,7%
  • Ledigheten på innvandrere fra Sør-Amerika er på 6,4%
  • Ledigheten på innvandrere fra Norden er på 2,3%
  • Ledigheten på innvandrere fra Vest-Europa er på 2,7%

Noen framtredende Høyre-politikere mener at regjeringen indirekte har skapt en slik situasjon at ikke-vestlige innvandrere ikke får innpass i jobber. De mener at arbeidsgivere ikke tør å ansette innvandrere siden dersom de ikke er fornøyd med deres arbeid, er det vanskelig å gi jobben til andre.

Jeg mener at dersom det kommer en høyre-regjering vil de redusere arbeidsvernet og dermed vil mange personers jobber stå i fare for å mistes. Jeg tviler på at en endring til en høyre-regjering vil skape noen bedre situasjon for innvandrere. Jeg håper ikke de vinner valget som kommer og jeg håper at den sittende regjering vil fortsette sitt løp for enda fire år til. Dersom det er noen som kan endre på dette er det mere sikkert at en rødgrønn regjering kan få til dette.

En ting som er klart er at arbeidsgivere ikke ansetter ikke-vestlige innvandrere i like stor grad som vestlige innvandrere. Veien å gå her for vår sittende regjering er å endre dette ved å skape en holdningsendring blant arbeidsgivere. Kanskje ved å øke minsteantall innvandrere arbeidsgiverne må ansette i organisasjonen. Samtidig er det lurt å lage bedre regler for at innvandrere som har utdannelsen men ikke praksisen, skal få innpass i jobber, selv om de ikke har nok erfaring. Et sted må man jo begynne. Regjeringen bør få frem det ekte bildet av ikke-vestlige innvandrere; vi er flinke, lojale, og arbeidsomme, med mange gode kvaliteter. Vi har gode verdier som kan komme til nytte ved at vi kommer i arbeid. Samfunnet vil tjene på at Ali får jobbe enn at Ali står og henger ved Oslo s og kommer inn i feil miljø, som kan skade samfunnet fremtiden.

Det er viktig at regjering tar denne situasjonen og gjør noe aktivt for å redusere ledigheten. Ellers vil det skape dårlig miljø blant innvandrere og de som ikke har en jobb og en måte å brødfø seg på vil havne hos nav og bli en byrde for samfunnet. Hvorfor ikke heller utnytte de ressursene som finnes i oss innvandrere og gi oss en sjanse til å vise hva vi duger for. Å overse disse ressursene er å kaste bort penger som kan omsettes til positivt utbytte om de blir utnyttet riktig i form av å bli ansatt et sted de kan bruke sine kunnskap og utdannelse.

Mange innvandrere har årevis med utdannelse, men får ikke innpass i arbeidsamfunnet. Media skaper et dårlig bilde av innvandrerne og den vanlige arbeidsgiveren tør ikke å ansette dem. Dette bildet som blir skapt i media stemmer ikke for alle innvandrere. Regjeringen har et ansvar om å få frem det riktige bildet av oss innvandrere. Hadde det ikke vært for oss ville mange ting stått stille som vi merker på store høytidsdager i Islam hvor for eksempel det er vanskelig å få noen til å fylle vår plass når vi ikke kan jobbe.

Regjeringen bør bli flinkere til å få folk inn i norskopplæringen slik at de kan skaffe seg gode nok norskunnskaper til å greie å holde på jobben sin samtidig som å gjøre en god innsats. Ikke minst burde veien til å få godkjent sin utdannelse fra utlandet være mindre kronglete og gjøres enklere, med kortere ventetid.

Dersom regjeringen bruker ressurser på innvandrere til å gjøre dem selvhjulpne vil samfunnet kun tjene på dette og skapes en større glede blant innvandrersamfunnet at de blir satt pris på og at vi også har mange gode verdier i oss. Dersom vi innvandrere får mulighet til å få innpass i arbeidslivet vil vi kunne vise at vi også kan gjøre en utrolig god jobb. Vår hudfarge og tro står ikke i veien for at vi kan gjøre en god jobb. Tvert imot, den veileder oss til å kunne gjøre en bedre jobb og yte en god innsats for at den organisasjonen vi er ansatt i, skal tjene på at vi jobber der.

Det vi innvandrere venter på å se fra både arbeiderpartiet og SV er at de de handler mer og at de ikke glemmer de ressursene de har i samfunnet. Regjeringen kan ved holdningsskapende arbeid redusere ledigheten. Vi innvandrere trenger å se handling, ikke i form av fine taler men i form av god praksis. Vi må se langsiktig for det er mange som har en lang utdannelse men blir ikke ansatt pga sitt navn eller identitet, denne holdningen er en skade for samfunnet. Vi må få frem de gode rollemodellene og vise at innvandrere ikke er en byrde men heller en uslepen diamant som bør utvinnes. Ellers kan vi risikere at de kommer i feil miljø og  at de BLIR en byrde for samfunnet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s