Få gutter leser bøker

I en artikkel fra mai 2013 ble det snakket om utlån ved biblioteker. Spesielt ble det nøye analysert kjønnsforskjellene. Her kom det frem at kvinner har lånt over 300 000 bøker mens menn kun har lånt opptil 83 000 bøker. Det var en markant forskjell. Selv om artikkelen er 7 år gammel, ser vi fortsatt… Continue reading Få gutter leser bøker

Hva må innvandrere gjøre for å bli akseptert?

Info om korona har ikke nådd ut til innvandrerne. Det er spesielt stort smitteantall blant somaliere. Flere innvandrerorganisasjoner har jobbet frivillig for å få ut informasjonen til de flerkulturelle. Regjeringen innså at de har gjort lite ift dette. Så de ga nesten 7 millioner i ekstra tilskudd til frivilligheten. Men de glemte innvandrerorganisasjonene. Begrunnelsen deres… Continue reading Hva må innvandrere gjøre for å bli akseptert?