Fedme blant barn i Norge

Aktiviteter til barn er ikke slik det engang var. Flere barn enn før er blitt slaver til ipad/smart telefon før de blir tenåringer. Det betyr at aktiviteten deres innebærer muskler i fingrene, og ikke på kroppen. Dette har gjort at barn begynner å utvikle fedme. Når barna er vanskelige er det Ofte at foreldre gir dem en smart telefon eller ipad. For å stilne de. Men når barnet blir avhengig av det, må foreldre avvenne barnet bruken. Den eneste løsningen jeg ser på fedme er daglig fysisk aktivitet på skolen. Høyere avgifter på godteri og brus. Sunn mat i regi av skolen. Dersom barn får opplæring i gode vaner tidlig, er det større sjanse for at de ikke utvikler fedme. Foreldre bør også være klar over sitt ansvar. Å lage sunn middag bør ikke koste så mye at lommeboken bestemmer heller. Økologisk mat bør bli subsidiert, slik at alle forbrukere har råd til det. Staten kan også drive diverse kampanjer blant befolkningen for å hjelpe de å forstå viktigheten av å leve et aktivt liv med sunn kosthold. Opinionsledere bør få som oppgave å snakke om dette, slik at de skaper positive trender. Det handler jo også om å føle seg bra. Daglig fysisk aktivitet gjør nettopp dette. At en føler seg ok. Høyt blodtrykk og sukkersyke er de sykdommene som det er flest av i vesten. Dersom barn utvikler dette før de blir tenåringer kommer deres levealder å bli lavere. De får dårligere kvalitet på livet. Den samfunnsøkonomiske kostnaden av å ha en slik befolkning er høy. Etterhvert vil flere profesjoner ikke ha kvalifiserte søkere pga dårlig form. Vi ser jo hvordan politiet i USA sliter med fedme. I Norge har politiet snakket om obligatoriske fysiske tester årlig. slik at de kan sørge for at kvaliteten på betjentene ikke blir dårligere. For eksempel at tyvene ikke greier å løpe fra de. Dersom flere profesjoner blir ubesatt setter det en stopper for Norges hjul. Hva gjør vi da? Når disse barna med fedme blir voksne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s