Hva må innvandrere gjøre for å bli akseptert?

Info om korona har ikke nådd ut til innvandrerne. Det er spesielt stort smitteantall blant somaliere. Flere innvandrerorganisasjoner har jobbet frivillig for å få ut informasjonen til de flerkulturelle. Regjeringen innså at de har gjort lite ift dette. Så de ga nesten 7 millioner i ekstra tilskudd til frivilligheten. Men de glemte innvandrerorganisasjonene. Begrunnelsen deres var at disse organisasjonene mottar tilskudd allerede, så arbeidet kan starte raskt. Her glemte kunnskaps og integreringsminister Guri Melbye, at innvandrerorganisasjoner kjenner miljøet og språkene. De tiltak som blir gjort gjennom disse er treffsikre. De har kjennskap til nettverkene og kan nå flere innvandrere på kort varsel. Flere frivillige innvandrerorganisasjoner jobber kun frivillig. De jobber ikke for penger. Men tiltakene kan kreve ressurser som regjeringen lett kunne dekke. Det virker som at regjeringen prøver å vinne stemmer ved å vise at de gjør «noe» for innvandrerne. Så har de gjort for lite forarbeide, at de bommet, og glemte å gi ressurser til de flerkulturelle som allerede er i feltet med å gi ut informasjon. Dette viser tegn på å ta beslutninger uten å bry seg for de det gjelder. Dette virker demotiverende for de flerkulturelle som gjør en betydelig innsats i samfunnet. Både før og etter korona-tiltakene startet. At regjeringen selv ser bort ifra hvilke ressurssterke innvandrere Norge har, viser at de kanskje vet for lite om hvilket fantastisk frivillig arbeid de gjør. Dette er skuffende. Og også samfunnsøkonomisk ugunstig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s