I Love Holmlia :)

i love holmliaHolmlia er er en av de delene av byen hvor det er en samling av folk med forskjellige nasjonaliteter og en befolkning hvor over halvparten er under 30 år og hele 27,5 er under 15 år. Det sier seg selv at dette vil sette sitt preg på stedet. Likevel er det ikke gjort nok for disse unge menneskene. Istedet for å utvide tilbud ved ulike fritidsklubber. Er de fleste blitt stengt ned og ungdommen må ta bussen til nærmeste klubb. Dette fører til at flere ungdommer henger på “hjørner” og havner i galt miljø. Dersom det ikke blir lagd steder og aktiviteter for ungdommen er det dette som kommer til å skje. Når miljøet først blir dårlig tar det lenger tid for å gjøre om et onde til noe bra. Hvorfor ikke heller lage flere muligheter for ungdommen. Dette vil forme dem til å bli en bedre framtid for landet vi lever i. Bare siden de ikke har stemmerett betyr ikke at de ikke er verdifulle. Det er dagens ungdommers meninger som vil forme hvilken vei landet vil ta. Hvorfor ikke derfor investere i dem. Vi må ikke bare sette inn mot-tiltak når det dannes et problem, men heller sette inn positive tiltak som fremmer et bra miljø og ikke lar det på plass til å utvikle seg til å bli noe dårlig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s