Neste trekk – importforbud på «jungelkniver»

I juli 2017 skrev NRK i en artikkel at barn og ungdom bestiller kniver via netthandel. Og selv om flere pakker med kniver blir stoppet. Kan det ikke garanteres at tolletaten greier å stoppe alle knivene i postgangen. Flere av navnene på disse knivene ligner på spill-navn, slik at foreldre ikke forstår hva barnet bestiller. Samtidig koster en kniv via netthandel ca 100kr. Tolletaten anmelder til politiet dersom kjøper er under 18 år. Og ber foreldre være
Obs på barnas bruk av foreldres kredittkort. I februar 2019 skriver politiforum om hvordan en uregulert lov om handel av kniver, fører til tilførsel av farlige «jungelkniver» til norge. Disse knivene har potensialet for å gjøre stor skade, dersom de blir brukt mot mennesker. Det er snakket om det en stund at flere og flere unge bærer kniv. Det er også vært nevnt av politi-direktør at politi-jobben er blitt farligere. Jeg ser det som en konsekvens av lang tid for lover å endre seg i takt med endringen i kriminaliteten. Dette taper samfunnet på. Ulike samarbeidspartnere til politiet må være raske med å melde inn slike endringer, når de ser behovet. Slik at paragrafer kan endres i takt med dette. Disse artiklene som er nevnt i denne podkasten forteller utviklingen. Det virker som at det ikke er gjort noe om dette på 2 år. Hva har gått galt i prosessen? Hvorfor ble ikke loven endret i juli 2017? Eller hvorfor ble det ikke foreslått å hente inn informasjon om loven burde endres ved første sak i NRK i juli 2017?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s