Sosial kontroll av menn – den skjulte undertrykkelsen

Ifølge straffelovens paragraf 253 er det straffbart å tvinge noen til ekteskap. Strafferammen er på 6 år. Ofte når vi snakker om tvangsekteskap, så forbinder de fleste det med at jenter og kvinner er det eneste offeret. Tvang av gutter og menn til å inngå ekteskap. er sjeldent nevnt. Det kan være ekstrem press fra foreldre eller familievenner på gutt og menn, i form av skjult tvang. At dersom de ikke gifter seg med den kvinnen foreldre / familie har valgt. vil det være konsekvenser. Denne form for tvang mot menn, er sjeldent rapportert. Og kan sammenlignes med all mulig misbruk mot menn. Siden menn rapporterer sjeldent at de blir misbrukt. Pga tabu. Og fordi ukultur gjør at menn blir sett på som svake, dersom de rapporterer at de er undertrykt. Det finnes eksempler på menn som har giftet seg av foreldres vilje. Denne usynlige undertrykkelsen foregår i asiatiske miljøer. Underrapportering av volden, gjør at vi ikke får hjulpet mennene ut av den psykiske torturen. Dersom din bror eller din onkel går igjennom en slik påkjenning, hvordan kunne du ha hjulpet han? Dette er sosial kontroll av menn. Islam og grunnloven gir rett til enkeltindividet å bestemme ekteskapsinngåelse selv. Det er ikke bare foreldre og andre familie-venner som utøver maktmisbruket. Det er også andre menn på samme alder i det asiatiske miljøet. Som ønsker å påvirke ekteskapsinngåelse til sine fettere, eller venner. Hvordan kan vi finne en løsning på denne tvangen ? Her holder det ikke med å informere om retten til frihet for å bestemme over eget ekteskap. Det må innføres flere sanksjoner, mot miljøet som støtter hverandre i å fortsette med dette mellom linjene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s