Er du introvert, ekstrovert eller ambivert?

Til tross for at alle mennesker er like er vi alle helt unike. Det finnes ikke to mennesker som er like i personlighet og utseende, selv om de er tvillinger.

Når vi er forskjellige utifra gener, arv og miljø, har vi også forskjellig måte å være sosial på. Noen mennesker får mer energi av å møte andre. De vil ofte være på sammenkomster, og de liker å prate med andre. De er veldig sosiale og elsker å være tilstede på settinger hvor de kan møte mange forskjellige folk. De er ekstroverter.

Det finnes mennesker som er overstimulerte. De får mer energi av å være alene. Det kan hende de er på en event med mange mennesker. Men etter eventen vil de trenge en «detox». Mange av de er usosiale. De liker hobbier hvor de slipper å møte så mange mennesker. Da det tar vekk deres energi. De er introverte.

Den siste typen av mennesker er en blanding av ekstrovert og introvert. De tilpasser seg og kan veksle mellom å være sosial og omgjengelig, eller å trekke seg tilbake, og jobbe med sine egne ting og videreutvikle egne hobbier. De kalles ambivert.

Noen ganger er det å få kunnskap om noe halve løsningen. Dersom en vet hvilke personlighetstrekk en har og hvilken av disse typene mennesker en passer best innenfor, vil en kunne få mer selvinnsikt i sine egne avgjørelser. En kan også møte mer forståelse fra andre når en er åpen om dette med andre . Det vil også gjøre det enklere å velge den riktige jobben, når en forstår hva som gir deg energi versus hva som tar vekk din energi. Velger du riktig jobb utifra dine preferanser, vil du like jobben din og jobbe mest effektivt og produktivt.

Hvilke av disse 3 alternativ kommer du innenfor? Hvordan har det påvirket dine valg i livet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s