Tør du å ta ordet?

Vi ser opp til de som briljerer i noe. Vi vil bli som de. Vi har de som forbilder. Uten at vi erkjenner at vi også har noe unikt i oss som kan briljere om vi hjelper det. Å lære noe nytt, krever arbeid og tid og strebelse. Men det er ikke umulig. Målet er jo å mestre noe på et godt nivå, ikke nødvendigvis å bli mester i det.

Flerkulturelle kvinner har noe veldig særegent i seg som andre etniske kvinner ikke har. De har sjonglert mellom to eller flere kulturer over lengre tid. De har gjort seg erfaringer i livet som kan hjelpe andre i lignende situasjoner. Men hva om de ikke tør å ta motet til å fortelle sin historie og hjelpe andre?

Det er vanlig å være nervøs for å snakke foran en mengde med mennesker. Noen ville lett kunne trosse denne nervøsiteten dersom de vet at det de skal tale om, er viktig for de. Andre hadde kanskje unngått en slik situasjon selv om de får hundretusen kroner.

Evnen til å holde taler er en evne som kan øves. Akkurat som å ta ekstra timer i matte kan forbedre ditt nivå i matte, så kan det å gå på kurs i talehjelp, forbedre talene dine. (www.talehjelperen.no). Regelmessig trening over tid kan hjelpe enhver sjenert sjel. En kan lære å holde på oppmerksomheten til publikum. Ha eksempler av historie som publikum kjenner seg igjen i. Og etterhvert begynne å briljere i få få frem sitt budskap.

Det er så viktig for oss oss selv og samfunnet at vi er med på utformingen av hvilket samfunn vi ønsker å ha. Istedet for kun å være mottakere. Så kan vi også være givere og påvirke retningen og dagsordenen. Vår historie er viktig for oss og mange andre. Tenk på alle de mennesker som har styrket deg til å gjøre noe stort i ditt liv. Tenk om du kunne være noe slikt for andre. Og hjelpe de på vei?

Øv på å presentere dine synspunkter. Bruk gjerne kurs fra talehjelperen.no. Om du sitter i et selskap med venner, i et foreldremøte, i et styremøte eller i et arbeidsmøte med kolleger. Husk at din versjon er viktig. Tør å ta ordet. Øv på å gå ut av din komfortsone. Jo mer du mestrer det litt og litt jo mer selvfølelse får du og etterhvert blir det endel av den du er.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s