I Norge arbeides det for likestilling i alle yrker

Kvinner skal ikke holdes utenfor. Men er nå alle yrker også for kvinner? Om vi tar for oss politiyrket hvor kvinner er 50% av studentene ved politihøgskolen. Er dette fordelsaktig for befolkningen? Og vil de kunne gjøre en like god jobb som menn?

Kvinner har en tendes for å være mer følelsstyrt enn menn. I yrker som politibetjent kreves stor grad av profesjonalitet. Hvert menneske som møter politiet skal oppleve å bli møtt med respekt, verdighet, og rettferdighet. Betjenten må legge til side sine egne følelser, synspunkter og sørge for at loven blir fulgt. Hva vil det hjelpe befolkningen om de møter en kvinnelig betjent som ikke møter denne standarden. Er det mulighet for at ens eget verdisyn påvirker hvordan en arbeider, og hvilken kvalitet en yter? Gjøres det forskjell på de en møter ift hvilken bakgrunn de har? Kan det utelukkes 100% at det ikke skjer?

I yrker som leger hvor en alltid møter syke personer, kan det endre ens synspunkt om folk innen visse etnisiteter. En kan tro at det de møter er det som finnes der ute. Men friske folk går jo ikke til legen. Hva om dette også gjenspeiler seg for politibetjentene? De møter relativ lik brukergruppe ute i feltet sitt. Tenk om det endrer deres syn på hele den etnisiteten/kulturen av denne folkegruppen. Og dermed vil de møte slike mennesker med stor grad av skepsis og lav tillit. Enda i hele deres folkegruppe er det en markant liten prosentandel av de som faktisk bryter loven og har hyppig kontakt med politiet. Kan dette forsterke betente holdninger og redusere deres profesjonalitet. Det at innbyggerundersøkelser viser at befolkningen har høy tillit til politiet og at de føler seg trygge når de ser politiet, trenger ikke å være faktisk trygghet og faktisk rettferdighet om de plutselig må ha med politiet å gjøre. Hvordan kan vi da ha det som en måleenhet på godt utført arbeid?

Fysisk utrustning er alt i politiet. Krav for å få plass i politistudie er tøffe. En må kunne håndtere håndgemeng, vold, og få kontroll over utagerende mennesker. Jeg selv trener kampsport og ser hvor stor den fysiske forskjell mellom mann og kvinne kan utarte seg i en reell kamp i selvforsvar. Dersom vi har dette i bakhodet, hvordan kan vi da heie frem en større prosentandel kvinner i politi-yrket? Da det er vanskelig å få fysisk kontroll over en annen mann. Ivertfall om han er fysisk større, tyngre og sterkere. Det bør heller være høy bekymring blant befolkningen om politiet skulle patruljere på natten med kun kvinnelige betjenter. Ville de faktisk greie å sørge for en trygg hovedstad?

Uansett hvilket yrke en kvinne innehar, så er det biologisk bestemt at kvinner føder barn. Kommer kvinnelige politibetjenter tilbake til sitt yrke etter fødsler? Vil de være like fysisk form som etter fødselspermisjon. Finnes det tester de må igjennom for å komme tilbake til sin jobb, så vi i befolkningen er sikret at vi får den hjelpen vi kan få behov for? Hvis ikke de gjør det. Hva er vitsen med å gi studieplasser til flere kvinner i politihøyskolen. Da de kan være en slik arbeidsstyrke som vil falle fra yrket om x antall år. Kanskje rektor på politihøyskolen heller bør ha et maksantall på antall kvinnelige studenter. Slik at vi kan sikre den reelle tryggheten til befolkningen når de kommer ut i jobb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s