høy selvfølelse gir bedre liv

Den dagen du hadde en innlevering, og din venninnes versjon ble lest opp i klassen, men ikke din, følte du en viss sjalusi? Når du er med dine kollegger, hender det at du sammenligner deg med de? Hva om din venn var utrolig evnerik og du følte deg fantastisk og flink selv om du er ulik han. Hadde du ønsket å føle at du er god nok uansett hvor flink andre er? For å unngå disse fallgruvene er det en egenskap som er utrolig nødvendig, nemlig selvfølelse. Det er banalt enkelt å bygge det, men krever regelmessighet.

Foreldre gjør så godt de kan for å gi barna sine en god oppvekst og utdannelse. Selvfølgelig vil det i perioder ha en stor forskjell om familien har god råd og utdannelse enn om de ikke har det. Men i bunn og grunn så vil det være veldig mange utenforliggende årsaker til om et menneske havner i et godt miljø på skolen, i vennekretsen, på jobben eller i samfunnet. Når foreldre ikke har kontroll over miljøet rundt sitt barn, bør de bruke ekstra ressurser på det som KAN hjelpe barna når de selv ikke er hos barna. Det er en god selvfølelse.

En person som har selvfølelse vil føle seg unik, flink og verdifull uansett om hva vedkommende presterer. En vil kunne ta imot kritikk uten å bli depressiv og tro at en er en taper. Dermed vil en dårlig prestasjon ikke hindre vedkommende fra å prøve igjen, eller fortsatt ha tro på ens verd. En vil ikke bli sjalu over andres suksesshistorier. En vil ha innsikt i sine sterke og svake sider. Mennesker med selvfølelse har det så mye bedre enn mennesker uten selvfølelse. De føler seg bra og har positiv indre stemme (selvsnakk). Når de omsider feiler i noe, eller ting ikke går slik de ønsket, vil deres positive selvsnakk gjøre at de børster det av skulderen og prøver igjen. Eller prøver noe annet. Det å vite sin verd og føle at prestasjoner ikke ER din verd, men et resultat av flere ting enn bare din strebelse for målet vil gjøre det enklere å lære av sine feil og ikke se det som et nederlag. Det gir innsikt om seg selv og motivasjon til å forbedre seg.

Boken som har lært meg å bygge selvfølelsen er “selvfølelse nå” av Mia Tørnblum. Boken er morsom å lese og enkel å forstå. Å bygge selvfølelse mener jeg bør være en del av pensum på alle skoletrinn. Fordi det gir et så stort og positivt forsprang til hver elev og student i alle aldre. De vil tørre å prøve nye ting. De vil ha mot til å feile. De vil kunne forbedre seg. De vil forstå seg selv. Boken til Mia er en kilde til selvmotivasjon, og lykken er om den gjøres tilgjengelig for alle. Når majorieteten av alle i samfunnet har en god selvfølelse , tror jeg at mange lovbrudd blant barn, ungdom og voksne kan forebygges. Det vil være et samfunn med positiv fremsnakk hvor man tenker godt om hverandre og hjelper hverandre opp. Et slikt samfunn vil sørge for at alle er vinnere uansett hvor på rangstigen de er. Det vil hjelpe folk på alle arenaer i alle livssituasjoner. Det er absolutt verdt å lære seg, og kan nesten garantere fremgang og suksess.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s