Hva om håndskrift er din redning for suksess?

Hvem er det som ikke ønsker å være suksessrik. Ungdom drømmer om å ha de samme godene som godt etablerte mennesker med utdannelse, jobb og familie har. Men for å nå disse målene må de skaffe seg kompetansen og erfaringen. Det som vil hjelpe de i utdanningsløpet for å få beståtte tester og gode karakterer i fag er komplekst, men kanskje ikke så komplekst som andre vil ha det til.

I en artikkel fra 2020 i forskning.no ble det skrevet om viktigheten av håndskrift for å huske bedre. Forskning viser at en som skriver på papir med blyant aktiviserer sensomotoriske deler av hjernen enn om en skriver monotont på en ipad, som krever den samme bevegelsen uansett teksten. Å skrive med håndskrift gjør at hjernen får flere “knagger” å huske informasjonen på.

Men hvordan er det i dagens skole for elever? Har digitaliseringen tatt over undervisningen? Og er det noe arbeid som krever håndskrift lenger? 13 år gamle Hanne har skrevet på SiD på aftenposten idag (09.02) at hun kan bruke opptil 6 timer på PC-skjermen på en skoledag. Hun mener at dette er mye mer enn det som er høyst nødvendig.

Osloskolen toppet igjen de nasjonale prøvene i 2021. Med andre ord elevene gjør det godt på lesing skriving og regning i Oslo. Spørsmålet er bare hva skjer med de etter fullført ungdomsskole. Har disse elevene like gode forutsetninger for å fullføre VGS og universitetsutdannelse. De læringsmetodene de har tilegnet seg på ungdomsskolen og VGS er det de tar med seg inn i voksenrollen. Dersom deres skolehverdag er preget av 90% digitalt arbeid er det slik det vil fortsette. Dette til tross for at i deres studietid på høyskoleutdannelse vil de huske og lære pensumet bedre ved å gjøre notater i håndskrift. Hvordan vil de håndtere dette? Dårlige vaner er vonde å vende. Kanskje gjelder dette også her. 

En sparer kanskje tid på å skrive på ipaden, mens det samtidig reduserer kreativiteten og læringen. Hva har en oppnådd til slutt da? Hanne poengterer i sin artikkel i SiD at flere har utydelig og uleselig håndskrift blant elevene. Det gjør at lærer ikke alltid forstår hva som står i deres tekst. Det kan igjen virke demotiverende for å orke å skrive mer. Som igjen forverrer skriften. Dersom håndskrift opplæringen styrkes i skolen og ikke blir satt til side tross for digitalisering, kan det hende at det er mulig å bevare den i elevens liv og også når de starter sine studier. Ellers er det kanskje fare for at elevene som allerede er distrahert av SoMe på smarttelefonen får en mer vanskeligere overgang til å fulføre universitetsutdannelse for å kapre en godt betalt jobb og bygge en lys suksessrik fremtid med god økonomi og råd til god velstand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s