Strengere Straffenivå

Når incentiver ikke har virkning bør de gjøres enda strengere. Vi ser idag at flere ungdommer ikke bryr seg om bøter ved korona. Derfor har de heller ikke noen færre fester. Enda det kan ha store konsekvenser for samfunnet. Dette er sammenlignbart med straffen for voldtekt. Dersom den hadde vært streng nok hadde ikke voldtektsforbryter gjort ugjerningen igjen. Men dessverre er det ekstremt mange voldtekter i USA og Europa. I Saudi Arabia hvor straffen er strengere er det lite kriminalitet. Vi må vurdere straffenivået i Norge. Ellers vil det ha store konsekvenser for befolkningens trygghet. Spesielt der incentivet ikke har virkning på forbryteren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s