Jeg har også opplevd rasisme

Jeg som mange flere har også opplevd rasisme. På jobben pleide kolleger å felle vannflaska jeg brukte til wudhu på ansatte-toalettet. Når jeg har på klær fra min etnisitet blir jeg opplevd å bli fulgt rundt i lokalet av butikk-medarbeiderne. Mye av hatet jeg har opplevd har hendt etter jeg begynte med hijab. Og jeg tror sammenhengen er at flere nordmenn misliker Islam og hijab. Jeg tror det ikke det er lett å ha et fordomsfri samfunn uten at enhver nordmann jobber med sine holdninger om de som er annerledes. Det er så mange ressurssterke innvandrerkvinner og innvandrermenn i Norge. Kanskje nå som vi begynner å rydde under teppet vil vi få ryddet vekk onde holdninger, slik at færre forblir rasister.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s