Taxi-næringen under press

De fleste av de som er taxi-sjåfører er flerkulturelle. Mange av de er brødre som har flere jobber i tillegg til taxikjøring. Flere av de har utdannelse fra hjemlandet eller Norge, men har ikke fått jobb ift utdanningsnivået. Så nå når regjeringen ikke ønsker å bestemme antall løyver ift sted, og sikrer heller fri styring mellom tilbud og etterspørsel i taxi-næringen, er det stor sjanse for at flere av de mister leve-brødet sitt. I tillegg til at korona har redusert 90% av inntektene til taxiene, vil dette gjøre vondt verre. Det virker som at regjeringen er litt «rasistisk» ift dette. Fri flyt av denne tjenesten gagner ikke taxiarbeiderne eller taxi-næringen. Begrunnelsen til regjeringen virker som å gjøre forholdene vanskeligere for innvandrere. Vennligst rett opp denne feilstyringen Erna, ellers blir vondt verre for en utsatt næring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s