Foreldresertifikatet

Dr Chapman snakker varmt om hvordan et ekteskap kan ha livstidsgaranti. Nemlig at ekteparet lærer seg hverandres kjærlighetsspråk. Dr chapman har fordypet seg mer i dette, og har skrevet bøker om hvordan vi kan uttrykke kjærlighetsspråk til barn og tenåringer også. Sosiolog Anita fevang har oversatt en av bøkene til Dr Chapman, om verdsettelse på jobben. Hun står også bak foreldresertifikatet som er lagd for de med barn mellom 5-10 år, om hvordan de kan være gode foreldre og bygge en god relasjon med barna, ved at barnas kjærlighetsstank blir full. Fordi når barn opplever at foreldre flittig sørger for å snakke barnets kjærlighetsspråk, vil barna være den beste versjonen av seg selv. Dette bygger også opp om selvfølelsen for barna. Og kan også brukes i klasserommet, av lærerne. Det virker forebyggende mot mobbing. Og hindrer både at en blir mobbet og at en utfører mobbing. Tilbakemeldingene til foreldresertifikatet er gode, sier Anita. Dette er et praktisk verktøy som alltid vil hjelpe situasjonen. Sertifikatet snakker også om foreldrestil. Og forskjellene mellom foreldrestilene, og hvordan dette påvirker barna. Anita ønsker at denne infoen blir gitt til minoritetsspråklige foreldre. Flere av foreldrene fra Pakistan og Somalia sliter med barneoppdragelsen. Dersom disse foreldrene lærer seg disse teknikkene. vil de kunne bli bedre foreldre og også få barn som er enklere å oppdra. Det er delt youtube-video av modulene på radio «voice of oslo» og målet er å få oversatt alt til flere språk. At ektefolk lærer seg kjærlighetsspråket til hverandre vil bygge opp om et godt ekteskap. Og dersom disse foreldrene taler sine barns kjærlighetsspråk vil det bygge opp om barn som vil ha gode forutsetninger for å klare seg gjennom livet. De vil lettere kunne få venner og bygge opp om vennskap. Og dersom et helt samfunn bygger opp om dette, vil det skape et utrolig flott samfunn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s