Konfrontasjon – for problemløsning

Nelson Mandela var en pasifist. Han ble undertrykt av sin kone. Han følte ingen skam i å fortelle sin situasjon. Derfor er det så viktig å diskutere mer om «misandri» kvinner / jenter. Flere menn / gutter vil fortelle sin historie når samfunnet tar slike trusler på alvor. Og finner virkemidler som kan redusere slik behandling av menn. Vi må balansere vår forutinntatt tenkning om at kvinner ikke er skyldige. Vi har per idag stolt på voldtektstatistikken. Men hva om menn / gutter ikke anmelder voldtekt av kvinner / jenter pga samfunnet, ikke har troverdighet til at kvinner / jenter misbruker.
Dersom dette er en sannhet, så lever vi på tynn is. Siden de problemer som ikke blir konfrontert, blir heller ikke løst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s