Niqab er misforstått


Av de som praktiserer Islam finnes det noen kvinner som bruker hijab og noen som bruker niqab. Det at muslimske kvinner ønsker å dekke ansiktet før de går ut, er for flere nordmenn veldig rart. Mange nordmenn og progressive muslimer er kritiske til det. For å redusere avstanden mellom de som er pro niqab og de som er kritiske, er det viktig at en møter hverandre med åpenhet og forståelse, prøver å se situasjonen fra den andre sin synsvinkel. Jeg begynte med niqab for noen år siden, men sluttet med plagget pga press fra familien og jobben. Jeg kommer aldri til å glemme hvor fri jeg følte meg. mens jeg gikk ute med niqab. Jeg kunne bestemme hvem som skulle se meg. De fleste nordmenn sin forståelse av en som dekker sitt ansikt. er at de skjuler noe, eller skammer seg. Realiteten er at denne forståelsen til nordmenn er kulturelt bestemt. For kvinner handler niqab om å slippe å gjøre seg til et objekt.
Slippe å være en slave til designer-wear. Å heller la sine egenskaper skinne uten å la kroppen være bestemmende for om hvordan en skal bli oppfattet. Dette er en stor befrielse. De som vet hvor tøft det er for kvinner forstår det kanskje. Jeg ser at sikkerhetsmessig er det enklere at en ser ansiktet til de som er i et bygg. Men saken er jo slik, at uansett hva det gjelder, vil alltid finnes folk som ønsker å misbruke noe som er positivt, til noe negativt. Skal vi la de få det gjelder for, begrense andres frihets-utfoldelse? Det er jo det samme som å si at siden noen ikke tåler nøtter, skal vi fjerne alle nøtter fra markedet, så ingen blir syke. I realiteten er ikke niqab noe ondt. Noen få misbruker niqab i noen land. Men de fleste som bruker niqab tar det i bruk siden de mener det er positivt for de. Det hender at tenåringsdøtre begynner å bruke klær som skiller seg ut i protest mot fashion. For eksempel gå med kun svarte klær. Denne protesten om å ikke gå med merkeklær kan sammenlignes med det å bruke niqab. Det er en protest mot fashion industrien. At en ikke skal la trynefaktor være bestemmende for ens liv. I
Norge er det få som bruker niqab. Og noen skoler og universitet har gjort plagget forbudt å bruke på skolens område. Det er utrolig strengt. Noen få får ødelegge for hele flokken. Plagget bør ikke forbys. Nordmenn bør grave i hjertet og prøve å forstå hvordan fashion industrien styrer livet til kvinner verden over. Sunn fornuft sier at kvinner bør protestere mot manipulasjon om at en må bruke make up, tettsittende klær for å oppnå noe suksee i livet. på jobb, på skole, i fritiden. Norge som er imot undertrykkelse, hvorfor overses det at jenter og kvinner slaver til fashion. Er ikke det bedre å bli akseptert pga hvordan enn oppfører seg enn pga hvilke merkeklar en har på seg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s