Kristne imot homofili – tør ikke dele synspunkter


10 kristne skoler i hedmark med mindre enn 2500 elever har sagt nei til å ansette homofile. De mener at homofili er synd, og ønsker ikke slike ansatte. En annen kristen privat lærerhøyskole har forbigått homofile pga deres legning. Et annet sted skulle det spilles håndball kamp i Oslofjord Arena. Men dette ble det satt en stopper for. Siden de er eid av Brunstad Christian Church som mener at homofili er en synd. En annen kristen gruppe ytret mening om at homofili kan kureres. Når disse sakene blir delt i aviser og på sosiale medier er kommentarene overfylt med folk som mener at det er galt å være imot homofili. Det er veldig mange som sier det motsatte. Disse skolene jeg nevnte er private kristne skoler. De er imot praktisering av homofili. Dersom disse skolene har dette verdigrunnlaget, så finnes det kristne foreldre som ønsker slik skole for sine barn. Det betyr kanskje at flere kristne ikke tør å ta avstand fra homofili i redsel av å bli utstøtt som gammeldags. Dersom vårt land er et demokrati og vi har retten til å bestemme hva vi skal mene og ytre, hvorfor er det så tøft å dele synspunkter imot homofili. For nordmenn. Og for innvandrere. I et demokrati bør det være rom for meningsytringer så lenge de ikke er hatefulle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s