Vi trenger flere åpne fritidsklubber i helgene


Hva tror du barn og ungdom trenger mest? Jeg tror det er fritids-aktiviteter. Bydel Søndre Nordstrand har 55% Innvandrere. De fleste innvandrerfamilier har opptil 4 barn, med kun en lønn. I en slik økonomisk situasjon, hvor mange foreldre tror du ville brukt penger til å betale for sine barns aktiviteter? Mortensrud er et utrolig flott sted. Med utrolig flott befolkning. Ungdommene er og flotte. Det er foreldrenes situasjon som gjør det vanskelig for ungdommen. Dersom bydelen ved hjelp av Oslo Sør Satsing kan iverksette flere fritidsaktiviteter hverdager og da spesielt for helgen. Ville mange av utfordringene rundt
Lofsrud skole og T-banen vært løst. Ungdom begynner å henge rundt, når det ikke finnes noe å gjøre. Ved å aktivisere de, i idrett og aktiviteter de er interessert i, vil dette redusere seg. Å henge på hjørnet er mindre kjedelig når en ikke har noe å gå til. Når disse ungdommene kan velge mellom aktiviteter alle dager vil de heller drive med det. Det er vår oppgave å gjøre aktivitetene spennende for ungdommen. Mortensrud Aker Sportsklubb gjør en utrolig god innsats. Vi trenger flere slike aktører. Dersom frivillige var tilgjengelig, kunne fritidsklubber være åpne i helgene? Kanskje vi kan rette søke om flere frivillige, slik at dette blir en realitet. Vi må ta en realitetsvurdering og jobbe mot et oppnåelig mål. Hvis målet er mindre utfordringer blant barn og ungdom, må vi skape aktiviteter som holder ungdom opptatt med noe de synes er spennende.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s