6000 selvmordsforsøk på ett år


Ifølge nettavisen i mai 2019 forekommer det 600 selvmord hvert år. Mens selvmordsforsokene er på 6000. Til tross for dette så vil regieringen avslutte tilskudd til psykologer til kommunene. De samme pengene blir heller gitt til kommuner uten øremerking. I en trang kommune-økonomi over landet er det ganske sannsynlig at kommunen vil nedprioritere psykologtilbudet. psykologforeningen er uenig i at tilskuddet skal avsluttes og frykter en nedtrapping av eksisterende tilbud. I 365 kommuner er det vært tilskudd for 590 psykologer. Det er et giennomsnitt på en og en halv psykolog pr kommune. Fra 2020 er det lovpålagt for kommuner å ha et psykologtilbud, Regieringen mener at tilskuddet har ført til en bedre psykologdekning. Men regjeringen overser at dekningcn er så lav at for eksempel Finnmark fylke har kun en ansatt psykolog. Det betyr at ca 76000 innbyggere har kun en psykolog. Er dette forsvarlig? Selvmordsraten er bare en del av den mentale helsen til 5,2 millioner nordmenn. Det finnes også andre mentale lidelser hvor folk vil kunne ha behov for hjelp. Dersom lovfestningen ikke presiserer psykologtetthet, så vil aldri behovet bli mettet. Å si minimum antall psykologer pr 1000 antall innbyggere, i paragrafen kan redde de mentale problemene til nordmenn, Det værste i alt dette er jo også at den yngre del av befolkningen har flere psykiske problemer enn før. Så psykologforeningen har rett når de slår alarm for 2020, Hva om psykologtilbudet blir så nedprioritert at nordmenn ikke får tilfredsstillende hjelp? Dette viser regieringens lite evne til å analysere fremtidsprognoser for psykisk helse, Noe som kan føre til at hele norge vil tape kampen om blant annet selvmord og selvmordsforsøk i tillegg til andre psykiske lidelser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s