Ta ansvar for ditt liv


Det å ta ansvar for sitt liv, er noe en forventer av voksne mennesker. Dersom noen har et misbruk av alkohol finnes det metoder på rehab for å få kontroll over det. Det samme gjelder dersom noen misbruker heroin. Da ville det mennesket sannsynligvis blitt hjulpet av sine nærmeste til å starte rusbehandling. I disse eksemplene ville de fleste sett det som ansvarlig av misbrukerne at de går på en form for behandling. Ikke bare for egen helse.
Men også for familien. Siden vi vet at folk med rusproblemer kan gjøre nesten hva som helst for å penger til å kjøpe alkohol eller heroin. Men det er en form for rusing som sjeldent blir diagnostisert eller får noe førsteside i avisen. Det er rusing på «sex». Det kan være enkelt-mennesker i familie eller uten familie.
De har det en kan kalle stort behov for sex. Derfor bør det finnes en avrusnings-rehab for disse menneskene også. Kan dere tenke dere dersom kvinner / menn eller ungdommer var avhengig av sex og ikke har en partner? Da ville de prøvd å «få det» på et uærlig vis. Ved å voldta [tvinge / manipulere noen. Det finnes medikamenter som reduserer sex-lysten. Det er et ansvarsfult menneske som tar ansvar for sitt liv som ønsker å bli kvitt all form for avhengighet. Det er modig. Det er ansvarsfult. Og det er å bry seg. Først og fremst om egen fremtid. Og så deretter også for familien. I denne tiden vi lever i idag. Er det mye fokus på sex. Hvorhen vi går. Media. Reklame. Klesplagg.
Og oppførsel. Det har også vært en sak i media om at pågang på Viagra har økt. Kanskje fordi kvinner har mast mer på sine menn. Dersom en selv vet at ens behov er gått langt over det som er vanlig. Er det viktig å ha selvinnsikt.
Og prøve å finne løsninger. som kan hjelpe en til å ha en bedre kvalitet på hverdagen- Å ha en avhengighet er veldig tøft- Spesielt når ringvirkningene på samfunnet kan være så destruktive. Det er aldri forsent å snu en dårlig livsstil. Men dersom en ikke prøver, vil en aldri greie det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s