Denne gevinsten gir økt livskvalitet


Det er ikke sikkert kortere arbeidstid (sekstimersdag) er det dummeste for Norge-land. Ofte i mange jobber, er det minst å gjøre i begynnelsen av dagen og på slutten av dagen. Dersom det settes opp vakter på arbeidsplass, som gjør at noen begynner kl 08 og noen kl 10. Og så bytter de ift månedlig eller ukentlig. Så kunne dette lett planlegges. Arbeidsgiver kan spare penger og tid. Og planlegge vakter nesten slik som for de som jobber turnus. Når arbeidstaker har en gunstig arbeidssituasjon, vil dette ha en positiv effekt på verdiskapingen i den bedriften. Og også for landet, dersom flere bedrifter / kommuner vil gjennomføre dette. Familier vil fi mer tid med sine barn. Og ha overskudd til å gjøre foreldre oppgaver. Barna vil sette pris på foreldres tilstedeværelse. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av å ha kortere arbeidsdag, vil ha en ekstrem god effekt på hele samfunnet som helhet. Hva er egentlig penger uten kvalitet i livet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s