Besøk av hund på sykehjem

4K er viktig for mennesker. Det lærte vi som leste Simon sin spalte i aftenposten, hver helg. Så ja, eldre trenger kos, klapp, kyss og klem. Også når de bor på sykehjem. Dette er et forståelig initiativ på vegne av byrådet, å ha en hund på hvert sykehjem, nettopp for å glede eldre, som får for lite 4K. Baksiden av medaljen er kun det at muslimer både menn og kvinner, ønsker ikke å komme nær en hund. Det er ikke fordi de ikke er søte, nusselige, og flotte å klappe på. Det handler om at når muslimen skal be sine 5 bønner så vil en kontakt fra hunden ødelegge den spirituelle / rituelle vasken før bønnen. Så en muslim, vil sannsynligvis ikke ønske at hunden skal komme nær han / henne. Problemet er ikke løst ved at flere muslimer på sykehjem med demens ikke ber bønner lenger. Siden vi ikke vet, hvor de er i sine tanker i sine hoder. Derfor er det viktig at dette blir hensyntatt for muslimske eldre i sykehjem. Ellers vil det virke mot sin hensikt for de at en hund kommer nær de og vil slikke på de. Det handler om rettsikkerheten til muslimske eldre. De er ikke i stand til å gjøre rede for at dette ikke er greit. Derfor må det lages rutiner ift dette. Og pårørende og moskeer bør hentes inn som eksperter. Slik at de eldre ikke blir traumatisert. Siden i mange land i andre verdensdeler er hunder sett på som farlige villdyr, med sykdommer. Så jeg håper dette blir bearbeidet bedre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s