Ville du betalt deres strømregning?

I sommer 2018 var det rekordvarmt i norge. Med rekord ifl skogbranner. Grunnvannet ble også kraftig redusert i denne perioden. Noe som førte til høyere elektrisitetsregninger. Når klimaet er så uforutsigbart er ansvaret stort på politikerne til å finne alternative veier for billigere el-kraft. Vindkraften kan være et slikt tiltak. Likevel møter den slik motbør i de lokale kommunene. De ser heller på vindkraft som en trussel istedet for en løsning. Og mener at dyrelivet i nærheten kan være lidende. I april påbegynte regjering en høring om vindkraft og hvilke rammer den skal være innenfor. Energiminister mener at høringen har vist like signaler. At vindkraft må ha lokal støtte samt behov for energiutbyggingen. Den lokale støtten har ikke vært tilstede ved flere påtenkte utbygginger. Samtidig ser vi at klima-krisen lavt grunnvann, lite regn, gjorde i 2018 at på noen måneder hadde norge for lite vann i grunnmagasinene. Sparing på vann får elektrisitetsprisene til å havne på skyhøye nivåer. Er det forsvarlig i en slik kontekst og la det lokale miljøet «bestemme» om vi skal bygge ut vindkraften? Energiminister sin utsettelse av konsesjonsreglene for vindkraft har i tillegg gjort at planlagte utbygginger av vindkraft blir utsatt på ubestemt tid. Når en liten endring i klimaet kan gi så store prisforskjeller, er jo behovet tilstede for at vi trenger vindkraft også for husholdningene. I norge er det kulde over 8 måneder hvert år. Det betyr at behovet for elektrisitet er tilstede hvert år. I
2018 var strømprisen rekordhøy. Alle husholdninger har ikke råd til å betale for strøm. Og bruker da alternative måter å spare strøm. Eller det værst tenkelige, som flere eldre spesielt gjør, nemlig å ha det for kaldt i huset. For de som har råd ser ikke det store problemet. Men hører vi på de med dårlig råd av de 5,2 millionene i norge? Vi kan ikke gjøre oss blinde på den lokale motstanden. Nå må politikerne være de ansvarlige og tenke helhetlig for hele ressursutnyttelsen for landet vårt. Og for alle husholdningene. Spesielt de med lite råd. Som har økt mer enn før.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s