Jewish and Muslim friendships

I gruppen «jewish voice for peace» finnes det flere jøder som er imot den harde umenneskelige krigen til Israel. Når det finnes palestinere som har mistet hele familien pga hat mot palestinere er det ikke rart at de er «illsinte» mot undertrykkelsen av muslimer. Når muslimer i Norge og verden over ser hvordan muslimer er undertrykt. Om det er Uyghur i Kina. Rohingya i Burma, i Kashmir eller i Palestina, og franske republikk mot hijab, så ser vi muslimer en rød tråd. At flere og flere ser muslimer som en trussel. Dersom muslimer oppfatter dette som en forfølgelse av deres tro, så er ikke sinnet rettet mot enkeltmennesker. I disse eksemplene er det stat/regjering som forfølger spesifikke muslimer. Under en slik opplevelse som har bygget seg opp over flere år, og har blitt forverret med tiden. Synes jeg det er rart at kommentator Ingeborg Senneset, tror vi muslimer har problemer med antisemitisme. Det vi har problemer med er at flere muslimer er forfulgt av staten de er endel av. Vi har problemer med at mennesker med lik tro som oss ikke har rett og trygghet til å praktisere sin religion. Om det så er å kritisere kinesiske myndigheter eller Israels statsminister, så er det en menneskelig plikt å si fra når vi ser urett bli begått. Derfor ville jeg vise til «jewish voice for peace». De er et bevis på vennskap mellom jøder og muslimer. Og at de er imot krigføringen til Israel. I en slik verden er det viktig å snakke ofte om medmenneskelighet. Og ikke tro at ens kritikk av noe umenneskelig er å sammenfattes som «hat» mot alle med samme etnisitet / religion. Det er heller kjærlighet for menneskerettigheter, uansett hvilken etnisitet/religion/hudfarge undertrykkerne har. Så er undertrykkelse en ondhet. Dersom jeg hadde møtt og snakket med folk fra Kina eller Israel som er enig i deres undertrykkelse av muslimer, og sett dette ofte, så hadde jeg hatt et godt grunnlag for å si at undertrykkerne (Kina, Israel, Frankrike, Burma, India) har mange tilhengere som deler deres oppfatning. Da ville hatet rettet mot undertrykkeme være et rop om basale menneskerettigheter. Og for å gjenopprette basale menneskerettigheter for muslimene i disse landene. (Nevnt i tekst).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s