Erna ser kostnad og byrder men Raymond ser potensialet

Samfunnet er på vei inn i en digitaliseringsprosess. Arbeidsprosesser begynnes å digitaliseres. Stadig mer enkelt arbeid krever en form for forkunnskap som folk på lav utdannelsesnivå ikke vil klare. Spesielt innvandrerkvinner. Enten de flyktet til Norge eller innvandret ved familiegjenforening. Mange av disse kvinnene går på voksenopplæring. Og mange av de vil aldri greie å bestå språkkravet om nivå B1 i skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det betyr at dersom det er kravet for å få fast jobb, så vil de for alltid være utenfor arbeidsmarkedet. Det betyr at de prosentene av 800 000 innvandrere i dag i norge, dette gjelder for, har ingen sjangs for å betale sine utgifter. Så dersom Høyre-regjeringen har lagt inn et forslag om å bestå nivå B1 som klausul for eksempel for å ta utdanning tilnærmet grunnskole eller videregående for voksne. Da vil de fleste av kvinnene på grunnskole miste sin rett til å ta grunnskole på voksenopplæringen. Dermed faller de helt ut av samfunnet. Det nye forslaget er for Erna regjering en måte å “slippe” kostnadene ved en grunnskole-utdannelse for disse kvinnene. Vi må huske på at når flere land har tatt imot flyktninger, har de silt ut de med høyere utdannelse, og latt de få komme gjennom nåløyet, til deres land. Norge har ikke gjort dette pga menneskelige hensyn. Dermed har vi ganske sikkert mennesker med lite utdannelse fra hjemlandet. Samtidig er det viktig å huske at mange mennesker som kommer fra krigsherjede land, sannsynligvis har en del traumer. Dette setter også hinder for deres evne til å bestå norskprøver og komme inn i fast jobb. Erna tror at svaret er enkelt. Så slipper de kostnadene når deres rett til grunnskole går ut. De som er her med lav utdannelse av de 800 000 innvandrere, de er her for å bli. Men dersom vi ser på framtidsutsiktene på at flere innvandrere skulle komme til Norge uten formal utdannelse, så er nok det ganske dystert. På grunn av reglene om familiegjenforening og klausulen om inntekt opptil 300 000kr. De som har lønn og utdannelse og ønsker å gifte seg med noen fra hjemlandet vil ganske sannsynlig, velge en kvinne / mann med høyere utdannelse. Fordi det er lettere for slike mennesker å tilpasse seg samfunnet i Norge. Og raskt bestå språkkravet og komme ut i jobb. Så kommer Erna og lager en sak av de få kvinnene på grunnskolen, som ikke når B1. Og ønsker en begrunnelse fra de som har fått oppgave om å uttalse seg om det. Hva skal de svare Erna? Beklager at Norge har tatt menneskelige hensyn med å hjelpe folk på flukt. Du Erna, har råd til å gi millarder i skattelettelser til 10% av de rike i den norske befolkningen. Men innvandrerne / flyktningene som flyktet fra krig, elendighet, fattigdom, de har Erna ikke råd til å hjelpe. Fordi de vil alltid være avhengig av økonomisk hjelp. Så derfor vil hun etter hvert kutte også den sosialstønaden ved å linke den til ikke å bestå B1 nivå pga ikke mulighet for å bestå grunnskole utdannelse på voksenopplæringen. Alt handler om å gjøre vondt verre. Disse kvinnene (flesteparten) vil aldri kunne greie å gjøre digitaliserte oppgaver i en jobb. Men de har annet potensialet som kan være til fordel for vårt samfunn. Disse kvinnene går på voksenopplæring og har høyt ønske om å få jobb. Men flere setter begrensninger pga for dårlig norsk. Erna ser på disse kvinnene som en kostnad. Sammen med Siv Jensen ønsker denne regjeringen å eliminere denne kostnaden. Så har vi Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen på den andre siden. Som har satt igang prosesser for å hjelpe disse mødrene ut i samfunnet. Ved hjelp av blant annet stiftelsen “bydelsmødre”. Dette har vært vellykket. Viktig nettverksbygging. Og de får brukt sine evner og kvaliteter. Og mange kommer også inn i jobber, eller en form for aktivisering. Dermed får de bedre kvalitet på livet. Dette er så utrolig nydelig. Oslo sin byrådsleder ser potensialet i disse kvinnene og ønsker å gi de et kunnskapsløft. Å hjelpe de inn i samfunnet, som de også ønsker å bidra i. I tillegg har Raymond nylig nevnt et ønsker om gratis barnehage og mentorship for kvinner slik at de får enklere innpass i en jobb etter fødselen. I stedet for å bo hjemme og få kontantstøtte. De fleste som har barn vet med hånden på hjertet at det koster å betale utgiftene for barna. Så for mange kvinner er det større ønske å få mulighet for jobb. Mye av det sosiale live i Norge, er på jobben. Eller ute i samfunnet. Dette initiativet er spennende. Og Raymond er en utrolig kreativ leder. Som ønsker at folk skal lykkes, og hjelpe seg selv. Mens Erna ønsker å ta bort den lille økonomiske hjelpen flere får, pga hun ser på de som en byrde. Ellers hadde Erna regjeringen kommet med flere forslag om hvordan vi kan hjelpe de med lav utdannelse. De norsk-pakistanske høyre-politikere som blir sendt til innvandrermiljøer for å vinne stemmer. Hvilke forslag har de for disse innvandrerkvinnene. Støtter de Erna-regjeringens forslag. Enda mange av kvinnene som faller utenfor samfunnet vil være av asiatisk opprinnelse. Digitaliseringen av samfunnet stopper nok ikke. Erna prøver å kaste flere utenfor et “sikkerhetsnett”. Mens Raymond hjelper de å få mentorhjelp, Hjelp til selvhjelp. Ser dere forskjellen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s