Nei til Erna-regjerings reduksjon av bevilgning til frivillighet

Med flere tilsynsorganer i staten som ikke fungerer. Med en politietat som er satt ut av spill pga feilvurderinger, så har Erna -regieringen redusert tilskudd til frivilligheten. Kan dere tenke dere hvilket kvalitetsfall dette kan ha for norges befolkning? Frivillighetssentralene har arrangementer for de som har det tøft i vårt nærmiljø. Leksehjelp for barn, ungdommer og studenter. Ute-turer med og uten overnatting i norge, for de som sjeldent har råd til ferie, De arrangerer fotballturneringer og tilsvarende aktivitet til de som har foreldre som ikke kan betale deres medlemskap i fotball-lag. De arrangerer turgåing for eldre og unge. uten at det koster noe for de som blir med. Alt dette må finnes. Ikke bare for de som ønsker å delta, Men også for de som har ressurser og kvaliteter og tid til å jobbe i frivillighetssentral. Det gjelder ikke bare pensjonerte eldre. Men også nylig utdannede. Alle aldre av mennesker som ønsker å bidra for samfunnet. Slik at andre kan få en bedre kvalitet på livet.
Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken, Vi kan ikke la dette fortsette. Det er takket være frivilligheten at norge går rundt. Folk ønsker å engasjere seg i nærmiljøet med genuin giverglede. For andre mennesker. Hvorfor får disse frivillighetssentralene mindre støtte fra Erna, når deres arbeid er så utrolig viktig for så mange, Både de som gir. Og desto mer for de som har stort behov for hjelp fra frivilligheten. Dette kan likestilles med å redusere fritidstilbudet for ungdommer. Bare at dette er enda verre. Fordi det reduserer hjelp til flere mennesker i alle aldre. Unge som ikke tar leksehjelp kommer kanskje ikke til å klare en utdannelse. Mennesker som ikke har råd til Ferie, vil aldri hvile fra en jobbhverdag. Og dermed kan dette gjøre slik at de blir kronisk slitne. Unge og gamle med lite kompetanse om skog, vil aldri få opplevd naturen, Og turgåing. Foreldre som ikke har råd til medlemskap i fotball-lag for barna vil aldri kunne se barnas glede, når de har frihet til å utvikle hobbiene sine. Mennesker som ikke har et sosialt nettverk, vil ikke ha noe sted å gå. I et samfunn hvor ensomheten er stor og økende. Dette kan vi ikke tolerere. At de med lite ressurser får enda mindre. Frivilligheten trenger ikke nedjusteres. Frivilligheten trenger faktisk en oppjustering og storre bevilgninger. Dersom et dårlig fritidstilbud for ungdom kan øke kriminalitet. Hva tror dere en nedbemanning av frivillighetssentraler kan gjøre for vårt samfunn? Har vi tid for å vente og se? Det synes ikke jeg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s