Hvor rask er utrykningspolitiet i bilkø?

Mens nærpolitireformen har mistet støtte fra
Arbeiderpartiet, er det viktig at opprydningen av reformstart starter momentant. Flere ganger har jeg sett praktiske eksempler på hvor stor fare langtvekkistan-politi er for norge. Når jeg har kjørt på veien i motsatt retning av køen. Har jeg ved flere anledninger sett politi-biler i utrykning prøve å komme seg raskt forbi køen. Dette er en helt håpløs situasjon. I den tiden det tar for politibetjentene å komme frem til trusselen, kan faren bli farligere.
Dette skjer nå, og hver dag til opprydningen er igangsatt. Dersom politibetjenter hadde et bemannet kontor i hver bydel kunne disse politibetjentene komme seg raskere til åstedet, og få en kontroll over situasjon til utrykningspolitiet kommer frem. Ikke minst er det enklere for politibetjentene å få oversikt over utartingen av nye problemer og også oversikt over uløste problemer som allerede finnes. Så kan tiltakene for å forebygge og bekjempe kriminalietet lettere skreddersys for områdene. Jonas Gahr Støre og
Audun Lysbakken. Vi må handle nå. Vær så snill og få tilbake politibetjentenes lensmannskontor i bydelene ASAP. Vi har ikke tid å miste.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s