Avsporing av debatt i Arendal

Arendalsuka debatterte om kriminalitetsbildet med flere profilerte ledere tilstede. Jeg synes vi mister helhetsperspektivet om politiet og kriminaliteten. Oslo har 97% ungdommer som er lovlydige. Det er så godt som det kan bli. Så har vi 182 antall ungdommer som er gjengangere. Så snakker vi om Oslo som om kriminaliteten har overtatt hovedstaden. Så skylder vi på Raymond Johansen. Har vi glemt Høyre-byrådet som har regjert i hovedstaden i 20 år, før byrådsskifte i 2016. Har vi glemt hvorledes høyre-byrådet systematisk stengte fritidsaktiviteter i hovedstaden i sin periode. De 182 antall ungdommene er et bevis på et dårlig fritidstilbud. Så kommer byrådet til Raymond og begynner å bygge opp fritidstilbud i Oslo. De har åpnet flere steder. Så har byrådet startet med gratis aktivitetsskole. En førskole-ordning som er gratis fra i år. Dette er hvordan Inga Marte Thorkildsen hjelper bama med en sunn start på skolehverdagen. Dersom vi skal studere kriminaliteten til Oslo, må vi belyse etikken til politibetjenter. I boken til Morten Nilstad om yrkesetikk, er det nevnt ordet sub-kultur. At politibetjentene har en røff omgangsform på arbeidsplassen. Det er nevnt at noen politi-betjenter kan ha en negativt ladet ordforråd. Også henvises det til pliktreglene jamfør politi-instruksen paragraf 6-3 hvor det stilles krav om at politi-betjentene skal rapportere kolleger som gjør ulovlige handlinger i tjenesten». I bogerud-saken hadde innringer meldt om en jungelkniv. Den ble aldri funnet. Politi-betjentenes behandling av ungdommene den dagen. som er tatt opp på video. understreker denne røffe arbeidskulturen blant betjentene, som gjør at noen bruker sjikanerende uttrykk om de «kriminelle» som gjenspeiler seg i deres arbeidspraksis når de møter ungdom i sin patruljering. Dette ble ikke nevnt av Benedicte Bjørnland. På den andre siden er Jøran Kallmyr fra FRP klar med avstraffelsesmetoden for å få skikk på vanskelige ungdom i Oslo, som er under 3 % av ungdommen i hovedstaden. Snakk om avsporing av debatten. Og forsøk på å kriminalisere Ordfører
Marianne Borgen for hennes byråd- Hva skal man gjøre annet en å grine apatisk etter debatten. Og være glad for at Raymond Johansen har en enorm dugnadsånd for hovedstaden. Hadde det ikke vært for et byrådsskifte i 2016, så hadde situasjonen vært enda verre. Det tar tid å rydde opp etter et høyre-byråd som har nedprioritert Oslo i sine 20 år. Men Inga Marte og Raymond er akkurat de som kan få det til. Så får vi prøve så godt vi kan å hjelpe debatter fra avsporinger for politiske spillet til erna-regjeringen om å skape et «vi» og «dem» samfunn. Fordi norge er et land og et folk. Når vi har et sterkt samhold vil vi hjelpe norges skip i riktig kurs. Derfor må velgerne være årvåkne. Ikke la Erna-regjeringen la det bli en kamp innad i befolkningen. Nå kan arbeiderbevegelsen, fagforeningene hjelpe oss å samle folket igjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s