Psykologisk warfare – et kvinneproblem

Når to jenter har makt-kamp er ofte «slåsskampen» med ord, bemerkninger, hat, klikk-dannelser og lignende. Slik at dersom to jenter på samme skole er fiender, og en av de melder ifra, er ofte mobbingen så skjult at den er vanskelig å oppdage. Dersom jenter bruker skjulte mobbe-metoder når de er barn, hva får oss til å tro, at når de er voksne vil de sloss som ‘gutter’. Den psykologiske mobbe-metoden jenter gjør mot sine jente-fiender, fortsetter også når de er voksne. Det vi overser ift dette er at dersom kvinner kan drive psykologisk mobbing mot sine kvinnelige fiender, hvorfor overser vi at kvinner kan drive psykologisk mobbing av menn / gutter? Hvorfor er ikke dette under forskning? Hvorfor snakker ingen om jenter / kvinner som hater gutter / menn? Det er flere kvinner som prøver å dominere menn. Vi må debattere dette. Og ikke la kvinner undertrykke menn. @mentoo-problematikk. Vi må snakke om misandri jenter / kvinner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s