Yrker med lite praktisering av profesjonsetikk

I noen jobber og yrker er profesjonsetikken nedfelt i lovverk. For eksempel helsepersonell-loven. Her reguleres helsepersonell sitt personlige ansvar i krav av det yrket de representerer For eksempel leger og sykepleiere. Andre yrker som det kreves høy grad av etikk er advokater og politi-ansatte. Tenk dere et samfunn som er bygd av dårlig etikk og bestikkelser. Hvor kun mennesker med makt, status og penger får hjelp. De tar et par telefoner og blir fritatt for grove forbrytelser. Det finnes slike samfunn. Viktigheten av profesjonsetikk forstås kanskje mest når en ser praktiske eksempler på brudd av etikk. Dersom en lege, sykepleier, advokat eller politi ikke greier å se nøytralt på dem de hjelper kan det føre til et rettssikkerhetssproblem. Hvis disse og flere yrker ikke praktiserer. Vil mange mennesker miste basale menneskerettigheter. Dersom et menneske ikke vil få hjelp fra for eksempel sykepleier pga sitt politiske syn eller personlige overbevisning. vil vi få et samfunn hvor lidelser vil øke. Kan dere tenke dere om dette har allerede begynt for noen. At offentlige ansatte har begynt å holde tilbake hjelp litt Aala det som foregår i Kina. Dette er en form for undertrykkelse, som kan ha katastrofale følger om den får fortsette. Jeg synes «leger uten grenser» setter ord på dette i sine reklamer. Når de sier, «mens andre velger side, velger vi å redde livet». Jeg håper vi slipper å se profesjonsyrkene i Norge med lav nøytralitetsprinsipp. Men for å nå dette målet. må tilsynene ta seg sammen litt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s