Hva er et samfunn uten habilitet

Hva kan være årsaken bak inhabilitets-paragrafene i forvaltningsloven? Nemlig å redusere faren for at mennesker som kan påvirke beslutningsprosesser, vil medføre at den enkelte ikke får rettsikkerhet. For å forhindre at tjenestemenn kan bli kjøpt opp av bekjente, eller fristet for å dirigere et vedtak i favær av en bekjent. For å sikre høy grad av etikk. Inhabilitetsreglene inntreffer når det er fare for at dette kan hende. Ikke at det har hendt. Faren om at en tjenestemanns kontakter vil påvirke beslutningen er stor. Fallgruven er stor. Fristelsen er stor. Tenk deg hvordan det norske samfunnet hadde vært, dersom denne regelen ikke fantes? Eller enda verre. At den ikke er synlig i dagens praksis. Tenk. Om de enkelte tilsyn som er et kontroll-organ hadde lav praksis eller lite kvalitetskontroller. Da hadde lav kvalitet og lite etikk vært normal praksis, blant alle offentlige tjenestemenn. Er det ikke noe lignende vi ser i flere tilsyn i norge idag? Et fall av kvalitetssikring. har gjort at flere forskjellige tilsyn overser åpenbare brudd på lovverk. For eksempel gård-drift og dyrenes helse i gård-driften. Denne endring i praksis, kan være pga kontroll av tilsynene. Eller hva med fylkesmannens kontor? Når deres system opplever hacking av utlandet, kanskje for å påvirke en beslutningsprosess. Eller hva med nav-ansatte som gjør vedtak om fjerne livmor til en stønadsmottaker? Hva med atomavfallet i nærheten av lillestrøm. Det har ikke vært mye info om skadebegrensning eller fremgang i prosessen om å rydde opp. Istedet er det gitt ut melding fra kommuner at vi må kjøpe jod-tabletter. Lite informasjon til norges befolkning av en Erna-regjering som ikke har fulgt med på utviklingen til dette direktoratets arbeid. Hva med sikkerheten rundt taushetsplikt når helse blir delt via nettsider. Når helse-øst ble hacket i systemet, og ingen hadde oversikt over hvilken taushetsbelagt informasjon som er lekket ut. Eller hva med politiets omprioritering av øyeblikkelig hjelp ift type kriminalitet. Grov sedelighetsvold blir oversett over en stor periode. De begrunner sitt arbeid med tøffere jobb-situasjon. Og nedprioriterer flere lovbrudd med denne begrunnelsen. Man kan hevde at enkelt-saker ikke kan linkes til et stort problem. Ifølge eksemplene jeg kommer med har over 5 tilsynsorgan vist at de ikke har gjort jobben sin. For en faretruende utvikling på rettsikkerhet. Det betyr nok det vi frykter mest. At erna-regjering styrer tilsyn til taushet.
Eller at tilsyn ikke blir dirigert og kvalitetssikret av regjeringen. Uansett er Norges skip i fare for alle millioner av mennesker i båten. Dette kan ikke løses på andre måter enn et regjeringsskifte med en regjering som bryr seg om Norge og borgerne sine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s