Endre et samfunn bygd av bestikkelser – tar tid

Når et samfunn har hatt bestikkelser i all arbeidsprosesser i flere år. Både private og offentlige. Så tar det tid å rydde. For å skape en riktig etikk i arbeidsprosesser. Pakistan ‘s leder Imran Khan har startet prosessen. Måtte Allah gi han hjelp og baraqah slik at han fullfører jobben. Aamen. Så kan det tenkes slik, at dersom hele samfunnet i Pakistan er satt opp av at en skal tjene «bestikkelser» når en gjør en «jobb», så kommer disse menneskene til å motarbeide alle prosesser, hvor de ikke kan tjene penger lenger. Så mye motbør, betyr ikke at Imran Khan gjør noe feil. Det kan være at det er fordi, han prøver å rette systemet de rike tjener svarte penger på. De som tjener på å ha et samfunn uten bestikkelser er jo de fattige. De uten stemme er jo de med lite penger. Utdannelse som ikke fører til jobb. Det er de som tjener på ærlige arbeidsprosesser. Både i matprisingen og på jobbmarkedet, og når de skal til en offentlig kontor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s