Noen må tørre å starte debatten

I en av mine tidligere arbeid hadde jeg en sjef som var utrolig jordnær og flink til å «rydde». Hun kunne holdt kurs om det. Når hun ryddet. tok hun ned alt fra veggen. og la det på bakken. Det var totalt kaotisk i butikken. Så vasket hun hyllene og begynte og sette produktene i hyllene på nytt. Men med en annen vinkling utifra hvilket tema som skulle fremheve årstiden eller en event eller et nytt produkt. Når hun var ferdig med utstillingen på veggen, så jeg hvor viktig opprydningen var. Hylla catchet øynene med en gang. og en kunne se den røde tråden i fremhevingen hennes. I prosessen til vi kom frem til en «ny look» var det et tidsbegrenset «kaos» i butikken.
Opprydnmgen var nødvendig. Vi kan sammenligne det med et betent sår som har en gammel bandasje. Å skifte bandasje vil gi smerter. Alternativet er at betennelsen blir forverret om en ikke renser såret og setter på ny bandasje. Og helt likedan er det med opprydning av samfunnsproblemet. Noen opinionsledere belyser temaer som vinkler emner på et vis vi ikke er kjent med. Det får oss til å tenke på problemer som er tøffe og vanskelige å konfrontere på egenhånd. Når en har belyst temaet kommer flere til ordet. Fra første dag temaet ble offentligjort og kaoset startet. Kommer flere debattanter og sier sin mening. Underveis i debatten, kommer det frem løsninger på problemet. Og kaoset minker. Kanskje blir løsningen vedtatt og samfunnsformasjonen endret slik at vi får løst problemet. Eller redusert problemets onde effekt på vårt samfunn. Det er nettopp derfor en debatt er så viktig. En forbigående kaotisk situasjon kan endres til en langsiktig løsning pga noen tør «si det» i offentligheten. Akkurat som veggen ikke blir finere mens den er nedstøvet, og såret ikke gror før vi skifter bandasje. får vi ikke løst samfunnsproblemer før vi sitter sammen i konstruktive arenaer og tør diskutere hva som faktisk skjer, og hvordan vi «sammen» kan «rydde opp».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s