Har regjeringen retningssans?

Det er viktig med en regjering og et storting som ser fremover, som bruker ressurser på å forstå næringene, folkesammensetning, endringer i befolkningssammensetning, endringer i de som sogner til visse yrker, og yrker hvor det er for få som studerer. Sett i sammenheng, ved hjelp av kunnskapssamling, vil en kunne finne ut av hvilke næringer, sektorer, yrkesgrupper, kjønn, alder, etnisitet som trenger hjelp ift det som fremtidsutsiktene tilsier. Dersom vi finner en stor prosent ufaglærte ansatte i eldresektoren (sykehjem, helsepleier etc) eller i barn og oppvekst sektor (barnehage assistenter) eller andre sektorer hvor det ser ut til å bli et stort behov av arbeidskraft. Da må de som «styrer» landet sette igang riktig incentiv for å nå behovet. Først og fremst hjelpe ufaglært ansatte ved kurs / fagbrev å bli flinkere. Så ikke skremme bort de faglærte i verden fra å sogne til Norge, ved å ha en restriktiv linje mot innvandring for de (med etterspurt utdannelse). Vi må hjelpe de som skal søke høyere utdannelse om å søke seg inn der etterspørsel for deres arbeidskraft er stor. Vi har allerede mange innvandrere som ikke har jobb, men ønsker jobb. Vi trenger å hjelpe de å bestå norskprøver. Vi trenger å lage slike ettårs-utdannelser for ufaglærte for å få jobb med yrkesgrupper som skriker etter flere ansatte, hvor jobben deres er på det uforsvarlige fordi de er for få eller at de ikke har basalkunnskap for å gjøre en forsvarlig god jobb. Heve statusen til yrker norge har. Alle yrker er viktig for at Norge skal «gå rundt». Alle kan ikke være leger og advokater. Vi trenger også helsepleiere og utdannet pedagogisk personale i barnehagen. Vi trenger dyktige lærere. Vi trenger nøyaktige renholdsmedarbeidere som gjør det mulig for at vi kan bruke lokalene i norge. Vi trenger taxi næringen for å komme frem fra a til b til ugunstige tider på døgnet. Vi trenger at kollektivtrafikken er i rute, slik at vi kommer frem i tide til jobben og når vi skal hente barna fra barnehagen. Vi trenger de som bygger hus og leiligheter slik at folk kan eie sitt hjem istedet for å ufrivillig leie. Vi trenger de som holder papirene i orden ved kjøp og salg (av bolig) og hjelper oss med klagehjelp til myndighetene når regler ikke er fulgt. Vi trenger tilsynene og politiet for forebyggende arbeid. Det meste av alt, trenger vi, at de som styrer landet, vet hva de holder på med. Og ikke bare styrer. Men styrer i «riktig» retning (innforstått at de har retningssans).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s