Kan Politiets åpenhet om hverdagskrim øke lignende voldsepisoder?


Politiet har en oppgave ikke bare å sørge for trygghet for alle borgerne i Norge. Men også å holde folket opplyst når gelder trusselvurderinger som gjelder hele folket. Og også når det gjelder kriminellehandlinger på individnivå. Tvitter-kontoen til politiet er ganske aktiv. Det drypper Inn rned tvitringer om mennesker som er blitt borte og andre daglidags hverdagskriminalitet. Jeg skjønner behovet for offentligjøring av kriminalitet. Men jeg tror på noen felt er det også behov for å skjule kriminaliteten fra offentlighetens Iys. Årsaken er dersom den har en negativ virkning på statistikken. Vi kan sammenligne det med selvmord- Dersom et selvmord skjer. Og det blir debattert i offentligheten. Hender det ofte flere selvmord. Dermed har det en negativ effekt på enkelte i samfunnet. og de tyr til det samme. Slik er det også med gjeng-slagsmål. Politiet tvitrer om gjeng-slagsmål i ny og ne. Og det kan kanskje føre til flere gjeng-slagsmål. Det har dermed en medvirkende effekt til å øke problemet. Hvordan skal politiet balansere behovet for å holde folket om»lyst hva som skjer av kriminalitet samtidig som at kriminaliteten ikke skal øke? VI vet jo at ulike mord som er gjennomført av spesiell grov vold. blir ganske åpentlig diskutert i offentlige debatter og media. Vi vet egentlig ikke hva slags innvirkning dette har på de som følger avisene.
Medietilsynet setter en aldersgrense på filmer Men det settes ikke aldersgrense på den åpne debatten i samfunnet. VI vet jo ikke om vanlige norske voksne mennesker kan bli påvirket av en offentligjøring av detaljer i et brutalt mord.
Slik at de enkeltmenneskene planlegger det samme. Noe informasjon er en bedre foruten. Om det er filmer, serier på nettflix eller en rettsak som følges av mediene. Det er viktig at åpenhet om kriminalitet ikke har en omvendt effekt enn hensikten bak åpenheten nemlig radikalisering av enkelte som kan finne på å gjøre det samme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s