Opplevelsen av å tilhøre en minoritet

Nesten hver gang det skjer en kriminell handling av betydning, hvor identiteten blir holdt igjen i et lite tidsrom, så har jeg som en muslim og norsk-pakistaner alltid litt følelse av redsel (gulp) i halsen. Fordi jeg vet at dersom det viser seg å være en muslim eller innvandrer, så kan det polarisere samholdet i samfunnet vårt, og skape et «oss» og «dem» samfunn. Som kan føre til mer hetsing og utrygghet. Når identiten til den skyldige blir kjent, og det viser seg at vedkommende verken er muslim eller innvandrer, så puster jeg et sukk av lettelse. Selv om jeg er dypt berørt av det «onde» gjerningen / hendelsen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s